Astma udredning og astmakontroller

Vi udreder, behandler og kontrollerer jeres barns astma.

Ved første besøg optages sygehistorie og tilrettelægges udredning af eventuelle allergier. Hvis barnet kan medvirke til lungefunktionsundersøgelse (”spirometri”) laves også denne undersøgelse. 

Ved de opfølgende astmakontroller vurderer vi behandlingsrespons og om der skal justeres i barnets medicin. Afstemt efter barnets alder og evne til at medvirke til lungefunktionstest laver vi også denne test ved alle astmakontroller. Medbring gerne barnets egne inhalatorer til kontrollerne.

Vi vejleder desuden jer og barnet i inhalationsteknik til jeres barns inhalator.