Inhalationsallergier og immunterapi

Vi tilbyder allergi-udredning som enten priktest eller blodprøve og behandler og vejleder i forhold til jeres barns allergier.

Ved svær græspollen-, birkepollen-, og støvmide allergi samt svær allergi for bi-gift eller hvepse-gift kan tilbydes et forløb med specifik immunterapi. Der behandles i en periode på samlet minimum 3 år med små mængder at det/de allergener (græspollen, birkepollen, støvmide, bi-gift eller hvepse-gift), som barnet er diagnosticeret allergisk overfor. Ved behandlingen kan opnås større tolerance for allergenet, og som følge heraf en reduktion af de allergiske symptomer.

Specifik immunterapi kan gives enten som injektioner, der gives i vores klinik (subcutan immunterapi, SCIT) eller som daglig hjemmebehandling med smeltetablet (sublingual immunterapi, SLIT). For insektgifte (bi og hveps) dog kun injektionsbehandling (SCIT).