Fødevare-allergi

Ved mistanke om fødevareallergi udreder vi for relevante mistænkte fødevarer med enten priktest eller blodprøve, og giver kostvejledning samt vejledning i øvrigt i forhold til hvordan jeres barns fødevareallergi skal håndteres.